Przetwarzanie danych zawartych przy składaniu zamówienia

Przetwarzamy wyłącznie Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer NIP, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administratorem danych osobowych jest Karolina Michałkiewicz-Kasina, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lume design studio Karolina Michałkiewicz-Kasina, ul.Banacha 29/8, 31-235 Kraków, NIP: 6762349023, kontakt: karolina@lumestudio.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy o świadczenie usług projektowych, zawartej z wykorzystaniem sklepu internetowego oraz marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli zaznaczysz checkbox. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania umowy o świadczenie usług z projektantem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na Twoją rzecz. Jeżeli zaznaczysz checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy i świadczenie usług lub otrzymywanie wiadomości od nas. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.